Gjennomsnittskarakterer i ungdomsskole for gutter og jenter

  • by

En av de viktigeste måtene å vurdere fremdriften på ungdomsskolen er karakterer. Fagene som pleier å være vanskelige for elever er matematikk, engelsk og norsk hoved- og sidemål. Elevene får for første gang karakterer i 8. trinn. Derfor kan det være vanskelig for foreldrene å vite om deres barn sliter med fagene i barneskole. Likevel er det relevant å analysere elevers gjennomsnittsprestasjon, samt forskjellene mellom gutter og jenter og fagene de får best/verst karakter i. 

Learnist tilbyr ekstra støtte til elever som sliter med fag og hjelper dem med å få tilbake selvsikkerheten og motivasjonen. I tillegg til å jobbe med elever utfører Learnist omfattende forskning på elevers gjennomsnittlige karakterer i ungdomsskole. Selv om målet av vår forskningen var å sikre at Learnist dekker behovene til elever som trenger ekstra hjelp, er det viktig å dele resultatene med foreldrene.

Jentenes samlede prestasjon er bedre enn guttenes

Norges Statistikksentralbyrå has samlet informasjon om samlede karakterer at barn oppnådd på ungdomsskolen. Jentene har en tendens til å få bedre karakterer enn guttene i alle fag, med unntak av kroppsøving der begge får karakteren 4.7. I gjennomsnitt får jentene karakterer som er mellom 0.3 og 0.5 poenger høyere en guttenes. Fagene som tenåringer får best karakterer i er kroppsøving (4.7), mat og helse (4.6), kunst og håndverk og musikk (begge 4.5).

Kilde: Statistikk Sentralbyrå, 2019.

I motsetning oppnår elever lavest gjennomsnittskarakter i matematikk (3.8), norsk hovedmål (3.8) og norsk sidemål (3.9). Vanligvis søker foreldrene støtte fra Learnist ved å få ekstrahjelp til barna deres i disse fagene.

Kilde: Statistikk Sentralbyrå

Learnists erfaring og resultater

Learnist tilbyr både undervisning- og emosjonell støtte til elevene sine, og kan vise til gode resultater. Eksempelvis gikk en av elevene våre opp fra 2 til 5 i matte etter ett års arbeid med Learnists lærere. Forskningen vår viser at rask økning i karakterer er uvanlig uten ekstra oppfølgning utenom skolen. Learnist fremmer elevers utvikling til å oppnå disse resultatene. COVID-19 pandemien har ført til betydelig stress hos elever, noe som påvirker læringen deres negativt. Lærerne våre er dyktige men en unik evne til å inspirere selv i disse vanskelig tider.

Tar du kontakt i dag kobles du opp med nøyaktig den læreren dere trenger. Prøv leksehjelpen som gir barn og ungdom læregleden tilbake ved å gå til learnist.no/leksehjelp