Nasjonale Prøver: Første tegn på at elever trenger ekstra oppfølgning

  • by

I Norge er de viktigste fagene for barneskolen matematikk, engelsk, og norsk. Fra 1. til 7. trinn er det ingen offisielle karakterer og barn kan begynne på neste trinn uavhengig av prestasjon. Selv om barn tar prøver og viser resultatene til foreldrene deres, er den første formelle og omfattende gjennomgangen av en elevs prestasjon Nasjonale Prøver i 5. trinn. Tre år senere tar elever Nasjonale prøver igjen for å vurdere utviklingen de har hatt til 8. trinn, som også er første gang elevene får karakterer.

Learnist har i samarbeid med Norway Reports analysert utviklingen av barnas fremtidige prestasjoner ifølge resultatene fra den første nasjonale prøven tatt i 5. trinn. Det er en tydelig sammenheng mellom resultatene fra Nasjonale prøver og fremtidig prestasjon på skolen. Learnist tilbyr hjelp til elever som har vist manglende forståelse ved Nasjonale prøver slik at de kan oppnå god prestasjon videre i skoleløpet.

Hva kan Nasjonale prøver fortelle foreldrene?

Nasjonale prøver er delt i inn tre hovedtemaer: engelsk, lesning og matematikk. Disse prøvene rangerer elever etter «mestringsnivå» ut ifra resultatene. Nasjonale prøver for 5. trinn har tre mestringsnivåer med nivå 1 som det laveste og nivå 3 som det høyeste. Disse resultatene forteller i stor grad hvordan elevene vil prestere senere i livet. Kort oppsummert er Nasjonale prøver for 5. trinn den første måten vi kan å avgjøre om en elev trenger ekstra hjelp for å henge med videre i fagene.

Kilde: Statistikk Sentralbyrå, 2019

På 5. trinn faller omtrent en fjerdedel av elevene på mestringsnivå 1 og over halvparten av elevene på mestringsnivå 2 for både engelsk, lesing og regning. Disse resultatene er en sterk indikator på elevens fremtidige prestasjoner på skolen. Det er uvanlig at elever som er på Nivå 1 i 5. trinn når et høyere nivå i 8. trinn. Dette tyder på at skolesystemet alene ikke klarer å støtte elever til å forbedre sine prestasjoner i engelsk, lesing eller regning.

Matematikk er faget grunnskoleelever oftest strever med. For å finne ut av hvorfor, undersøkte Learnist og Norway Reports spesifikt hva resultatene av nasjonale prøver i matematikk har å si for elevenes videre mattekunnskaper. Uten ekstra støtte, vil elever som oppnår Nivå 1 på matematikk i sin første Nasjonale prøve mest sannsynlig få karakter 3 eller lavere ved utgangen av ungdomsskolen.

Hva skjer hvis en elev får Nivå 1 i 5. trinn Nasjonale prøver?

Kilde: Statistikk Sentralbyrå, 2019

I et annet tilfelle, hvis en elev får Nivå 2 på sin første Nasjonale prøve, er det 75% sannsynlighet for å få karakter mellom 2.8 til 3.7 i matematikk ved utgang av ungdomsskolen. Selv om dette eksemplet gjelder matematikk, som oppleves spesielt vanskelig blant elever, er tendensen lik for de andre fagene. På denne måten kan Nasjonale prøver være første indikasjon på at en elev trenger ekstra støtte for å unngå å bli hengende etter. Ifølge dataene er det usannsynlig at barn kan hente seg inn på egenhånd, eller at oppfølgning fra skolen alene kan løfte elevene faglig. Uten ekstra hjelp vil elevene fortsette å henge etter.

Dårlige resultater og etterslep fører til betydelig stress og engstelse for eleven, som igjen reduserer prestasjonene videre. For å løse dette tilbyr Learnist personlig leksehjelp som løfter elevene raskt. Målet er å gi elevene motivasjonen og selvsikkerheten tilbake ved å finne de læreren som er en 100% match for akkurat deres behov. Alle lærerne har en faglig dyktighet, stort engasjement og en unik evne til å inspirere. 

Tar du kontakt i dag kobles du opp med nøyaktig den læreren dere trenger. Knekk mattekoden med personlig leksehjelp, besøk www.learnist.no/matte